gallery/klores

KLORES

BİTKİ GELİŞİM DÜZENLİYİCİLERİ

Garanti Edilen İçerik                                                            W/W

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K20)                % 015

Organik asit                                                                  % 8      

Tatlandırıcı ve renklendirici bio-aktivatör

 • YAPRAK UYGULAMALARI İLE
 • MEYVELERDE
 • Meyvenin şeker konsantrasyonunu artırır.
 • Meyve kıvamını artırır, raf ömrünü uzatır.
 • Meyve ve kesme çiçeklerin renklerini canlandırır.
 • içerdiği özel besinler ve özel polisakkaritler sayesinde , şeker üretimini geliştirir ve olgunlaşmanın bio-kimyasal süreçlerini hızlandırır.
 • şeker seviyesini ve meyve kuru madde kalıntılarını artırır ve hasat ta meydana gelen ham kayıpları azaltır.
 • Entansif üretimlerde olgunlaşma açısından problem yaratan kötü iklim- sel koşullarda ve üretim kalitesinde (briks, renk, kıvam ...) artışın gerekli
 • görüldüğü her aşamada uygulanmalıdır.
 • çiçek rengini, parlaklığını ve kesme çiçeklerin hasat sonrası raf ömrünü uzatır ve geliştirir.
 • Uygulama dozu
 • meyve renk almadan hemen önce, meyve renk alma döneminde
 • 3 L/ha (narenciye 3 - 4 L/ha; meyve büyümesi sonundan olgunlaşma
 • öncesine kadar).
 • SEBZELERDE meyve renk almadan hemen önce ve her 10 - 15 günde 3 L/ha
 • ENDÜSTRİ BİTKİLERİNDE 3 L/ha
 • SÜS BİTKİLERİNDE çiçeklenme öncesi (1 - 2 uygulama) 200 - 300 ml/hl